3 maja w Kleczy

Po uroczystej mszy św. w Kościele parafialnym w Kleczy mieszkańcy licznie zgromadzili się pod pomnikiem ofiar II wojny światowej gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W ten sposób Kleczanie uczcili  Święto Konstytucji 3 maja. Warto przypomnieć że jest to już 226 rocznica. W obchodach wzięła udział także orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy którą dyrygował dh Tomasz Świątek.

foto…………