Ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 1 kwietnia 2023 roku na terenie Kleczy odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Wadowice pod nazwą „Klecza 2023”. Celem ćwiczeń było:
– Doskonalenie umiejętności strażaków z zakresu taktyki działań związanych z gaszeniem
pożarów obiektów produkcyjno-magazynowych wraz z poszukiwaniem osób w strefie niebezpiecznej.
– Doskonalenie umiejętności prowadzenie działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenach otwartych.
– Doskonalenie umiejętności organizacji i prowadzenia łączności radiowej oraz telefonicznej
między stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach (zwanego
dalej SK KP PSP) a jednostkami OSP, w tym OSP z KSRG.
– Doskonalenie współdziałania zastępów OSP oraz umiejętności członków OSP
w posługiwaniu się sprzętem gaśniczym, ratowniczym i specjalistycznym, w tym także sprzętem medycznym.
– Doskonalenie umiejętności współdziałania kierującego działaniem ratowniczym z dowódcami odcinków bojowych oraz dowódcami zastępów OSP,
– Sprawdzenie wybranych elementów „Powiatowego planu ratowniczego dla powiatu wadowickiego”.

Do udziału w ćwiczeniach przewidziano siły i środki następujących podmiotów:

Siły i środki KSRG na poziomie gminy Wadowice:
– OSP Chocznia: GBARt 2,5/28,
– OSP Klecza: GCBA 5/38,
– OSP Jaroszowice: GCBARt 3,5/28,
– OSP Wysoka: GCBA 3,5/27 + quad z przyczepką.
Siły i środki podmiotów wspomagających KSRG na poziomie gminy Wadowice:
– OSP Kaczyna: GLBM 0,2/1 + quad z przyczepką + dron z obsługą
– OSP Wadowice: GBARt 3/16,
– OSP Ponikiew: GCBA 2,5/28,
– OSP Stanisław Górny: GCBA 5/32,
– OSP Gorzeń Dolny: GLBAM 0,6/0,8
Siły i środki innych podmiotów z poziomu powiatu wadowickiego (aplikacyjnie):
– Komenda Powiatowa PSP w Wadowicach.
– Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach.
– Państwowe Ratownictwo Medyczne.
Po zakończonych ćwiczeniach oraz ich podsumowaniu przez obserwatorów Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wszyscy biorący udział w tych ćwiczeniach zostali zaproszeni na strażacką grochówkę.