Ćwiczenia powiatowe „Klecza 2023”

W dniu 9 listopada 2023 odbyły się w naszej miejscowości powiatowe ćwiczenia ratownicze, których tematem było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach produkcyjno-magazynowych.
Ćwiczenia pod nazwą „Klecza 2023” odbyły się na terenie Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności strażaków  w gaszeniu pożarów obiektów produkcyjno-magazynowych, w ewakuacji i udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz dostarczaniu wody na duże odległości.
W ćwiczeniach ‘KLECZA 2023’ brały udział następujące siły i środki:
Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:
PSP:
– SLOp – Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie
– SDł – KW PSP Kraków
– SCRchem – JRG 6 Kraków
– SLKw + BSP – JRG 7 kraków
– SLKw – KP PSP Wadowice
– SLKw – KP PSP Wadowice
– SLKw – KP PSP Wadowice
– GBAPr 3/16+250 – JRG Wadowice
– GCBA 9,5/65 – JRG Wadowice
– SCD-30 – JRG Wadowice
– QUAD – JRG Wadowice
– SLRR – JRG Wadowice
– SLRR – JRG Wadowice
– GCBA 5/40 – JRG Andrychów
– SLOp – JRG Andrychów
– SLRR – JRG Andrychów
– GCBA 9/60 – JRG Oświęcim
– GCBA 8/50 – JRG Chrzanów
OSP KSRG:
– GCBA 5/38 – Ochotnicza Straż Pożarna w Kleczy
– SLKw – OSP Klecza
– GBA 2,5/28 – Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni
– GBA 3,5/28 – OSP Jaroszowice
– GBA 3,5/27 – OSP Wysoka
– SLRt + P.pompowa – OSP Wysoka
– QUAD + P.ratownicza – OSP Wysoka
– GBA 3,2/20 – OSP Koziniec-Centrum
– SLRt – OSP Koziniec Centrum
– GBA 2,5/24 – Ochotnicza Straż Pożarna w Zebrzydowicach
– SLRR + P.towarowa – OSP Zebrzydowice
– GBA 3/28 – OSP Targanice Górne
– GLBM 0,3/8 – OSP Targanice Górne
– GCBA 7/53 – OSP Przytkowice
– GCBA 4/28 – Ochotnicza Straż Pożarna w Łękawicy
OSP:
– GLBM 0,6/1 – Osp Gorzeń Dolny
– GLBM 0,2/1 – OSP Kaczyna
– GBA 2,5/28 – OSP Ponikiew
– GCBA 5/32 – OSP Stanisław Górny
– GBA 3/16 – OSP Wadowice
Ponadto:
– Policja WRD Wadowice
– Straż Miejska Wadowice

Ponadto sprawdzone zostały także elementy łączności radiowej oraz współdziałania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w ćwiczeniach z innymi podmiotami.