Ćwiczenia – zapoznanie z obiektem

W dniu 16.03.2016 strażacy z OSP Klecza wspólnie ze strażakami z JRG Wadowice wzięli udział w corocznych ćwiczeniach służb ratowniczych mających na celu zapoznanie się z obiektem oraz jego infrastrukturą na wypadek ewentualnej akcji ratowniczo – gaśniczej. W tym roku był to obiekt: Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II mieszczący się przy ul. Kościelnej w Wadowicach.
Ćwiczenia te miały na celu przede wszystkim:
• przybliżenie specyfiki prowadzenia działań w obiektach kategorii zagrożenia ludzi,
• zapoznanie z zainstalowanymi urządzeniami przeciwpożarowymi w budynku, a także
z drogami przeciwpożarowymi i zaopatrzeniem wodnym,
• rozpoznanie zagrożeń występujących na terenie obiektu,
• optymalizowanie sposobów ewakuacji ludzi z budynku,
• zapoznanie strażaków z rozmieszczeniem pomieszczeń w obiekcie.
W ćwiczeniach w ciągu 3 dni wzięły udział 3 zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach oraz jednostki wchodzące w skład KSRG.

 

foto z ćwiczeń…