Gminne ćwiczenia OSP

W dniu 19.06.2015 odbyły się ćwiczenia zgrywające wszystkich jednostek OSP z gminy Wadowice. Założeniem ćwiczeń było zsynchronizowanie oraz doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach użyteczności publicznej. Symulowany pożar wybuchł w Urzędzie Miejskim w trakcie którego 4 pracowników i 2 petentów zostało poszkodowanych. Jednocześnie z budynku zostały ewakuowane wszystkie osoby. Po zakończeniu działań ćwiczenia zostały podsumowane i ocenione przez kierującego nimi d-cę JRG Wadowice bryg. Jerzego Leśniakiewicza.

foto z ćwiczeń……