Gotowość operacyjna jednostki

W dniu 14.02.2019 roku zespół inspekcyjny KP PSP Wadowice w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber i asp. Bogdan Harnas przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy.
Po zadysponowaniu, przy wykorzystaniu systemu selektywnego alarmowania, sił i środków OSP pod Dom Strażaka w Kleczy, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdziwszy stan osobowy, wyposażenie indywidualne oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych, wyznaczyli im do realizacji zadania w ramach pozorowanej akcji ratowniczo-gaśniczej. Działania zastępu GCBA 5/24 którym dowodził dh Piotr Stopa polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru powstałego na balkonie pierwszego piętra budynku mieszkalnego. W trakcie prowadzonej przez strażaków OSP akcji gaśniczej członkowie zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.
Po zakończeniu pozorowanej akcji strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjno-szkoleniowej remizy OSP.
Końcową częścią inspekcji był pisemny test wiedzy strażaków podzielony na test dla: dowódcy, kierowcy i ratowników oraz sporządzenie protokołu jej przebiegu gdzie na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonano oceny OSP – według kontrolujących zastęp OSP Klecza w składzie: Dh Paweł Janicki, dh Marcin Jabłoński, dh Jakub Opyrchał i dh Grzegorz Świątek zrealizował przydzielone zadania w sposób dobry.