Inspekcja gotowości operacyjnej

W dniu 24.05.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Wadowicach – dh. Adama Kociołka oraz kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, przebywających na praktyce zawodowej, przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej OSP Klecza.
Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnych akcji ratowniczych.
Zadaniem zastępu typu GCBA 5/24 pod dowództwem zastępcy naczelnika OSP – dh. Marka Glanowskiego była lokalizacja oraz ugaszenie, przy współpracy z innym wezwanym aplikacyjnie na miejsce działań zastępem OSP, pozorowanego pożaru powstałego w kotłowni budynku użyteczności publicznej a także udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu palaczowi.
W czasie prowadzonych przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, tradycyjnie, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej.
Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhnom z Kleczy uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w częściach operacyjnych remiz OSP.
Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów z ich przebiegu oraz dokonanie ocen na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych. Zastęp z Kleczy w składzie: dh Marek Glanowski, dh Piotr Stopa, dh Łukasz Stopa,
dh Piotr Czaicki, dh Artur Stachak oraz dh Jakub Opyrchał otrzymał ogólną ocenę bardzo dobrą.

foto z inspekcji……..