Kontrola gotowości operacyjnej OSP w Kleczy

W dniu 18.05.2021 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i mł. bryg. Bartłomiej Kowalski przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej OSP Klecza. Po wezwaniu, z wykorzystaniem systemu selektywnego alarmowania, sił i środków, członkowie zespołu inspekcyjnego sprawdzili stan osobowy, wyposażenie osobiste oraz uprawnienia druhów do udziału w działaniach ratowniczych a następnie wyznaczyli strażakom OSP zadania w ramach ćwiczebnych akcji ratowniczych. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego, obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej. Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhnom z Kleczy uwagi dotyczące przebiegu ćwiczeń, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w częściach operacyjnych remizy OSP. Końcową częścią inspekcji było sporządzenie protokołów z ich przebiegu oraz dokonanie oceny jednostki z Kleczy. W ćwiczeniu udział wzięli druhowie: Piotr Stopa, Adrian Czaicki, Marcin Jabłoński, Paweł Janicki, Marek Glanowski, Piotr Czaicki, Eryk Chwałek.