Zespół Orkiestry Dętej


KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA ORKIESTRY DĘTEJ

 

Zespół Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy powstał 1 lutego 1948 roku z inicjatywy ówczesnego Zarządu OSP. Do 1998 roku tj. do Jubileuszu 75 – lecia działalności straży i 50-lecia działalności Orkiestry zespół prowadziło dwóch kapelmistrzów: Od 1948 do 1984 roku – Druh Bronisław Sołtysiewicz jeden ze współzałożycieli Orkiestry. Od 1985 do 1998 roku – Druh Marian Sedlaczek. Przez wymieniony okres czasu Orkiestra odbyła niezliczoną ilość szkoleń, występów na terenie Kleczy i poza jej granicami. Startowała we wszystkich konkursach,przeglądach, zdobywając liczne dyplomy, wyróżnienia, a tym samym miano „krzewiciela muzyki i kultury”. Od 1998 roku obowiązki kapelmistrza pełni muzyk Druh mgr Jarosław Mitoraj. Został gruntownie zmieniony repertuar zespołu. Z inicjatywy kapelmistrza została utworzona grupa mażoretek, która działa do dnia dzisiejszego.Obecnie zespół liczy: 53 członków grających w zespole, 13 osobową starszą grupę mażoretek, 16 osobową młodą grupę mażoretek, 6 adeptów uczących się gry na instrumentach dętych.

 

Najważniejsze wydarzenia w życiu Zespołu Orkiestry Dętej:
• Udział w uroczystościach powitania i pożegnania Papieża Jana Pawła II w 1999
roku podczas Jego Pielgrzymki do rodzinnych Wadowic.
• Udział w 2000,2001,2002,2003,2004 roku w uroczystych koncertach urodzinowych Ojca Świętego Jana Pawła II na Rynku w Wadowicach.
• 2001 rok, udział w finale XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Połczynie Zdroju.
• 2002 rok,Udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Krynicy – Zdroju i nagroda Burmistrza Krynicy.
• 2003 rok, udział w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Warszawie, 7 – miejsce w koncercie, 10 – miejsce w konkursie parady.
• 2004 rok, udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Ciechocinku.
Zdobycie Kryształowej Buławy oraz nagrody Ministra Kultury.
Zakwalifikowanie się do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w 2005 roku w Krynicy-Zdroju.
• 2004 rok, Orkiestra koncertowała w Republice Czeskiej.
• Koncert Noworoczny w dniu 30.01.2005 roku w Kościele Parafialnym pw. Św.Wawrzyńca w Kleczy.
Doniosłym wydarzeniem dla Orkiestry w 2004 roku był udział w uroczystościach Jubileuszu 700-lecia wsi i 650-lecia Parafii Klecza.

 

Orkiestra wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwu poprzez zwiększanie ilości dawanych występów w całym powiecie oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie repertuaru. Staramy się być zauważani, a przede wszystkim – słyszani. Ciągłość tradycji również ma ogromny wpływ na naszą działalność. Nierzadko zdarza się, że instrument przechodzi z ojca na syna. To wszystko przynosi nam wiele satysfakcji i dumy oraz jest gwarantem kolejnych lat tradycji Orkiestry Dętej w Kleczy.

 

DSC_0236