Zespół Orkiestry Dętej


KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA ORKIESTRY DĘTEJ

 

Zespół Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy powstał w 1948 roku z inicjatywy ówczesnego Zarządu OSP. Do 1998 roku tj. do Jubileuszu 75 – lecia działalności straży i 50-lecia działalności Orkiestry zespół prowadziło dwóch kapelmistrzów: Od 1948 do 1983 roku – Druh Bronisław Sołtysiewicz (zm.13.07.1983) jeden ze współzałożycieli Orkiestry. Od 1985 do 1998 roku – Druh Marian Sedlaczek. Przez wymieniony okres czasu Orkiestra odbyła niezliczoną ilość szkoleń, występów na terenie Kleczy i poza jej granicami. Startowała we wszystkich konkursach,przeglądach, zdobywając liczne dyplomy, wyróżnienia, a tym samym miano „krzewiciela muzyki i kultury”. Od 1998 roku obowiązki kapelmistrza pełni muzyk Druh mgr Jarosław Mitoraj. Został gruntownie zmieniony repertuar zespołu. Z inicjatywy kapelmistrza została utworzona grupa mażoretek, która działa do dnia dzisiejszego.Obecnie zespół liczy: 53 członków grających w zespole, 13 osobową starszą grupę mażoretek, 16 osobową młodą grupę mażoretek, 6 adeptów uczących się gry na instrumentach dętych.

Najważniejsze wydarzenia w życiu Zespołu Orkiestry Dętej:
• Udział w uroczystościach powitania i pożegnania Papieża Jana Pawła II w 1999
roku podczas Jego Pielgrzymki do rodzinnych Wadowic.
• Udział w 2000,2001,2002,2003,2004 roku w uroczystych koncertach urodzinowych Ojca Świętego Jana Pawła II na Rynku w Wadowicach.
• 2001 rok, udział w finale XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Połczynie Zdroju.
• 2002 rok,Udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Krynicy – Zdroju i nagroda Burmistrza Krynicy.
• 2003 rok, udział w finale XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w Warszawie, 7 – miejsce w koncercie, 10 – miejsce w konkursie parady.
• 2004 rok, udział w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Ciechocinku.
Zdobycie Kryształowej Buławy oraz nagrody Ministra Kultury.
Zakwalifikowanie się do XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP w 2005 roku w Krynicy-Zdroju.
• 2004 rok, Orkiestra koncertowała w Republice Czeskiej.
• Koncert Noworoczny w dniu 30.01.2005 roku w Kościele Parafialnym pw. Św.Wawrzyńca w Kleczy.
• 2005 rok Wyróżnienie Orkiestry Przez Prezesa Zarządu Głównego – Waldemara Pawlaka oraz nagroda rzeczowa na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych –
Krynica Zdrój,
• 2007 rok, I miejsce oraz nagroda rzeczowa – złota buława – na Festiwalu „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
– wyróżnienie na XIX Ogólnopolskim przeglądzie orkiestr dętych OSP Krynica Zdrój 2007,
• 2012 rok, II miejsce oraz nagroda rzeczowa w IX Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych woj. małopolskiego Biskupice pow. wielicki,
– II miejsce oraz nagroda rzeczowa w postaci instrumentu w XXXV MAŁOPOLSKIM FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH ECHO TROMBITY w Nowym Sączu,
• 2013 rok, I miejsce w XXXVI Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu,
• 2014 rok, koncert z okazji 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wadowicach,
– czerwiec 2014, XXXVII Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w Nowym Sączu Orkiestra zajęła I miejsce w grupie orkiestr OSP a kapelmistrz dh.
Jarosław Mitoraj został wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Odznaką Honorową – „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
– od 15 lat coroczna oprawa muzyczna zjazdu Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach oraz udział w Koncercie na Wadowickim rynku Strażacy w „Hołdzie Świętemu
Janowi Pawłowi II”,
• 2015 rok, Koncert w Wygiełzowie – Festiwal Ekonomii Społecznej,
– lipiec 2015, Koncert i oprawa mszy świętej podczas „Pielgrzymki Rodzin Polskich” na błoniach na Jasnej Górze w Częstochowie na zaproszenie TV TRWAM,
• 2017 roku zdobycie II-go miejsca w Konkursie Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej w Więcławicach,
• 2019 rok oprawa muzyczna uroczystości Dnia Strażaka woj. Małopolskiego z udziałem Premiera Rządu RP, władz naczelnych związku OSP RP oraz władz samorządu
miasta – Wadowice.
– Wojewódzki Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych w Szerzynach k/Tarnowa – Orkiestra Zajęła I miejsce a dh. Jarosław Mitoraj został wyróżniony jako najlepszy
Kapelmistrz Festiwalu,

Ze środków otrzymanych w ramach projektu UMWM – Małopolskie Orkiestry Dęte w 2020 roku Orkiestra Dęta OSP Klecza zakupiła profesjonalne pianino elektroniczne z ważoną klawiaturą – stage piano, a w 2019 roku – trąbkę Bb, oraz kocioł symfoniczny.
Zespół brał udział, wspólnie z czterema innymi orkiestrami, w koncercie on-line pt. „Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości” nagrany 19 grudnia 2020 roku, a zrealizowany przy wsparciu środków z UM Województwa Małopolskiego.
Orkiestra ciągle uatrakcyjnia swój repertuar, bierze czynny udział w konkursach i festiwalach organizowanych dla orkiestr dętych weryfikując na bieżąco swój poziom artystyczny. Jest zespołem profesjonalnych muzyków i pasjonatów muzyki i kultury. Oferuje dobre miejsce do spędzenia czasu wolnego i realizacji swoich pasji muzycznych. Jest organizacją krzewiącą i dbającą o tradycję i kulturę muzyczną w regionie.
Doniosłym wydarzeniem dla Orkiestry w 2004 roku był udział w uroczystościach Jubileuszu 700-lecia wsi i 650-lecia Parafii Klecza.
Orkiestra wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwu poprzez zwiększanie ilości dawanych występów w całym powiecie oraz uatrakcyjnienie i unowocześnienie repertuaru. Staramy się być zauważani, a przede wszystkim – słyszani. Ciągłość tradycji również ma ogromny wpływ na naszą działalność. Nierzadko zdarza się, że instrument przechodzi z ojca na syna. To wszystko przynosi nam wiele satysfakcji i dumy oraz jest gwarantem kolejnych lat tradycji Orkiestry Dętej w Kleczy.

 

DSC_0236