Inspekcja gotowości operacyjnej

W dniu 24.05.2017 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber i kpt. Łukasz Walczak w obecności komendanta miejsko-gminnego Związku OSP RP w Wadowicach – dh. Adama Kociołka oraz kadetów Szkoły Aspirantów PSP...

Czytaj więcej

3 maja w Kleczy

Po uroczystej mszy św. w Kościele parafialnym w Kleczy mieszkańcy licznie zgromadzili się pod pomnikiem ofiar II wojny światowej gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. W ten sposób Kleczanie uczcili  Święto Konstytucji 3 maja. Warto przypomnieć...

Czytaj więcej

Zebranie sprawozdawcze za 2016 rok

W dniu 4 marca 2017 roku o godz. 16.00 w domu strażaka w Kleczy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Klecza. Uroczystego otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Mieczysław Stopa, który również przywitał przybyłych gości. Byli wśród nich między...

Czytaj więcej

Spotkanie opłatkowe 2017

7 stycznia 2017 roku o godz. 18.00 odbyło się tradycyjne 69 spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. Impreza rozpoczęła się od powitania wszystkich gości przez organizatorów Emilię i Pawła Czaickich...

Czytaj więcej

Stół wigilijny

W dniu 11 grudnia 2016 roku w Domu Strażaka w Kleczy odbyła się prezentacja tradycyjnych stołów wigilijnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kleczy, Wysokiej, Choczni i Jaroszowic. Na stole znalazł się barszcz czerwony, uszka z grzybami...

Czytaj więcej

Nasi strażacy na Olimpiadzie

W dniach 17-18 września 2016 roku druhowie z OSP Klecza wzięli udział w IV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowo – Pożarniczej Strażaków OSP która odbyła się w miejscowości Jaworki koło Szczawnicy.
Jednostkę z Kleczy reprezentowali ...

Czytaj więcej