Pielgrzymka Bielsko – Żywiecka w Kleczy

1 maja po godzinie 18 00 dotarła do naszej parafii na nocleg piesza pielgrzymka diecezjalna Bielsko-Żywiecka do Łagiewnik. Był to jeden człon, który liczył 311 osób.  Pielgrzymi zostali rozdysponowani na nocleg do remizy strażackiej w Kleczy,  sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Kleczy oraz w prywatnych domach. Na kolację otrzymali gorący posiłek. Następnego dnia po odprawionej mszy św. w kościele parafialnym w Kleczy, pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę w stronę Mogilan.
Wielką pomoc przy zakwaterowaniu oraz wydawaniu posiłków okazali nasi strażacy.

foto z pielgrzymki…