Zebranie sprawozdawcze za 2023

Początek roku to czas na zebrania sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W dniu 9 marca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. W zebraniu podsumowującym 2023 rok uczestniczyli członkowie jednostki OSP w Kleczy , Dziecięca Drużyna Pożarnicza, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a także zaproszeni goście:
Filip Kaczyński Poseł na sejm RP X kadencji a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach, Bartosz Kaliński –Burmistrz Wadowic,
Piotr Hajnosz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach, Mariusz Jakubas Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie,
bryg. Jerzy Leśniakiewicz  – dowódca JRG KP PSP w Wadowicach,
Pani Beata Mamcarczyk – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach oraz radni i sołtysi wsi Klecza. Zebranie sprawozdawcze miało jak zawsze uporządkowany i zdyscyplinowany charakter. Po przywitaniu gości, wybraniu przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Następnie rozpoczęła się część związana ze sprawozdawczością, planami oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi, które zostało udzielone jednogłośnie. W okresie sprawozdawczym  jednostka w Kleczy wyjeżdżała do działań 63 razy. A było to 9 razy do pożaru , 48 razy do miejscowych zagrożeń , 2 razy na zabezpieczenie terenu działań Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wadowicach , 2 razy na ćwiczenia 1 alarm fałszywy. W 2023 roku na terenie Kleczy odbyły się gminne i powiatowe ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych.
Oprawę muzyczną zebrania jak co roku zapewniła Orkiestra Dęta OSP w Kleczy pod dyrekcją kapelmistrza Piotra Wołczańskiego.