Złoty Znak Związku dla Prezesa OSP Klecza

Dzień 29 kwietnia 2017 roku  był dniem szczególnym dla dh Mieczysława Stopy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,  został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. O nadanie najwyższego odznaczenia ZOSP dla Prezesa OSP Klecza  wnioskował   Zarząd Gminny Związku OSP w Wadowicach.Odznaczenie zostało wręczone w czasie Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego który odbył sie w tym dniu w Krakowie. Dekoracji odznaczonych dokonał Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemar Pawlak oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego a jednocześnie poseł na Sejm RP dh Edward Siarka.
W uroczystości wzięli udział także: Wojewoda Małopolski Pan Józef Pilch,  Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Urszula Nowogórska, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm VIII kadencji Pan Władysław Kosiniak – Kamysz, Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie st. bryg. Stanisław Nowak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie dh Małgorzata Mrugała oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dh Stanisław Sorys. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła połączona orkiestra dęta OSP Klecza i OSP Chocznia.
Druh Mieczysław Stopa to działacz z krwi i kości. Strażak oddany bez reszty społeczności lokalnej, zawsze gotowy pomagać drugiemu człowiekowi. To wielki patriota. Człowiek, który zostawia po sobie dobre ślady i wzory.
Mieczysław Stopa urodził się w 1952 roku . Z wykształcenia jest tokarzem-frezerem.Od początku swojej strażackiej służby niezwykle aktywnie uczestniczył w życiu macierzystej jednostki. Jako członek komitetu rozbudowy i modernizacji Domu Strażaka w Kleczy poświęca niezwykle wiele czasu i sił na realizację zadań związanych z tym ogromnym przedsięwzięciem. Druh Mieczysław Stopa w ciągu ponad czterdziestu pięciu  lat swojej służby pożarniczej uczestniczył w niezliczonej liczbie akcji ratowniczo-gaśniczych, niosąc o każdej porze dnia i nocy pomoc wszystkim będącym w potrzebie. Jako naczelnik OSP brał czynny udział w akcji gaszenia pożaru lasu w Olkuszu w 1992 roku za co został odznaczony Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.  W zgodniej opinii kolegów-strażaków jest on osobą, na którą zawsze można liczyć, która służy dobrą radą, i która od wielu lat stawiana jest adeptom sztuki pożarniczej za wzór strażaka bez reszty oddanego bezinteresownej służbie „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Obecnie, z racji ogromnego doświadczenia i w uznaniu zasług dla swojej jednostki, druh Mieczysław Stopa trzecią kadencję z rzędu pełni funkcję Prezesa OSP w Kleczy, W-ce Prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Wadowicach oraz Członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach.

stopa_m