Dzień seniora w Kleczy

W dniu 15 października 2017 roku, w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy odbyło się po raz kolejny uroczyste spotkanie z okazji „Dnia Seniora”.
Spotkanie to zostało przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kleczy Zarąbkach. W  spotkaniu uczestniczyli licznie mieszkańcy wsi Klecza oraz zaproszeni goście.
Spotkanie upłynęło w miłej, towarzyskiej i serdecznej atmosferze ze smacznym poczęstunkiem przy nutkach utworów granych przez orkiestrę dętą OSP Klecza.
Nasi seniorzy mają w sobie tyle dobra, ciepła i mądrości, że takie tradycje i święta trzeba celebrować!
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania w imieniu naszych seniorów serdecznie dziękujemy.

 

foto z imprezy……..