Gminne zawody sportowo – pożarnicze

W dniu 3 września 2017 roku na stadionie sportowym Miejskiego Klubu Sportowego „Skawa” w Wadowicach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wadowice. W zawodach wzięło udział 7 drużyn z jednostek:
– OSP Chocznia, OSP Kaczyna, OSP Klecza, OSP Ponikiew, OSP Stanisław Górny, OSP Wadowice, OSP Wysoka.
Zawody rozpoczęły się przemarszem kolumny startujących drużyn na płytę boiska, którą poprowadził Komendant Gminny druh Adam Kociołek. Raport przyjął Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. mgr inż. Wojciech Grzybczyk.
Na polecenie druha Adama Kociołka nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego przez połączoną orkiestrę OSP Klecza i OSP Chocznia. Poczet flagowy wystawiła jednostka OSP Chocznia.
Pomimo deszczowej pogody zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Sędzia główny zawodów druh Andrzej Strzeżoń stwierdził, iż zawody zostały zorganizowane w sposób prawidłowy, zgodnie z regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych OSP. Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty.
Klasyfikacja generalna zawodów:
1. OSP Ponikiew
2. OSP Stanisław Górny
3. OSP Klecza
4. OSP Chocznia
5. OSP Kaczyna
6. OSP Wysoka
7. OSP Wadowice
Na zakończenie zawodów druh Mieczysław Stopa członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wadowicach,  Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Wadowicach mł. bryg. mgr inż. Wojciech Grzybczyk oraz Pani Beata Mamcarczyk Kierownik  Wydziału Zarządzania Kryzysowego wręczyli zwycięskim drużynom oraz wszystkim startującym jednostkom puchary i nagrody rzeczowe.
Następnie wszyscy startujący oraz przybyli goście zostali zaproszeni na tradycyjną strażacką grochówkę.

zawody_gminne_duze

foto z zawodów…….