Inspekcja gotowości operacyjnej

W dniu 15.06.2016 roku zespół inspekcyjny KP PSP w Wadowicach w składzie mł. bryg. Jacek Kolber oraz kpt. Łukasz Walczak przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy.
Działania zastępu typu GCBA 5/24 pod dowództwem dh. Piotra Stopy polegały na ewakuacji z obiektu jednej osoby, udzieleniu jej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ugaszeniu  pozorowanego pożaru samochodu dostawczego stojącego w domowym garażu. W czasie prowadzonej przez strażaków OSP akcji ratowniczo-gaśniczej funkcjonariusze z zespołu inspekcyjnego obserwowali przebieg i sposób realizacji zadań, zwracając przy tym, jak zwykle, szczególną uwagę na przestrzeganie przez ćwiczących członków OSP m.in. przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad taktyki działań ratowniczo-gaśniczych oraz zasad prowadzenia korespondencji radiowej. Po zakończeniu pozorowanych działań strażacy KP PSP Wadowice przekazali druhom uwagi dotyczące przebiegu działań, a następnie sprawdzili sprawność oraz utrzymanie wybranego sprzętu pożarniczego i ratowniczego a także stan techniczny, porządek i czystość w części operacyjnej remizy OSP. Finalną częścią inspekcji było sporządzenie protokołu jej przebiegu oraz na podstawie odpowiednich wskaźników liczbowych dokonanie oceny jednostki – zdaniem członków zespołu kontrolnego, jednostka OSP Klecza zrealizowała przydzielone zadania na poziomie bardzo dobrym.

foto z inspekcji….