Nowy samochód GCBA Scania w Kleczy

W dniu 28 października 2022 roku  do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy trafił nowy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Jest to ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy zabudowany przez firmę Wawrzaszek ISS z Bielska – Białej na podwoziu SCANIA P 360 4×4. Posiada między innymi zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 500 litrów, autopompę o wydajności 3800 litrów na minutę, działko wodno-pianowe, linię szybkiego natarcia, wyciągarkę i maszt oświetleniowy.
Całkowity koszt to 1.247 220,00 złotych. Zakup wozu został sfinansowany ze środków:
– UMiG Wadowice,
– KSRG,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
– Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski,
– Powiat wadowicki
– Wkład własny OSP Klecza (sponsorzy i mieszkańcy).

Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do pozyskania tego samochodu bardzo serdecznie dziękujemy.