Przegląd sprzętu

Dnia 11 października 2021 roku w naszej jednostce odbył się coroczny przegląd techniczny pojazdów, sprzętu silnikowego oraz ratowniczo-gaśniczego, zaplecza technicznego i warunków BHP w jednostce.

Kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach w składzie: mł. bryg. Jacek Kolber, asp. Bogdan Charnas oraz Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UMiG w Wadowicach Pani Beata Mamcarczyk.
Komisja oceniała m.in:
– Sprawność techniczną wykazanych pojazdów i sprzętu silnikowego
– Stan utrzymania konserwacji i kompletacji wyposażenia pojazdów oraz pozostałego sprzętu silnikowego
– Stanu utrzymania garaży oraz magazynów
– Dokumentacje eksploatacyjną pojazdów i sprzętu silnikowego
– Posiadane dokumenty uprawniające kierowców do prowadzenia pojazdów
– Aktualność badań lekarskich
– Stan utrzymania konserwacji i kompletności sprzętu ODO
– Ewidencję eksploatowanego sprzętu

Komisja wysoko oceniła poziom utrzymania sprzętu który zawdzięczamy druhnom i druhom OSP Klecza którzy na co dzień dbają o pozostający na wyposażeniu sprzęt.