Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży MDP i DDP

Standardy Ochrony Dzieci i Młodzieży DDP i MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy zwane dalej Standardami zostały opracowane w związku z obowiązkami nałożonymi Ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.
Czytaj więcej………