Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy:

 

Prezes: Mieczysław Stopa
V-ce Prezes Naczelnik: Paweł Czaicki
V-ce Prezes: Tomasz Świątek
Z-ca Naczelnika: Marek Glanowski
Skarbnik: Jadwiga Studnicka
Sekretarz: Krzysztof Opyrchał
Członek Zarządu: Emilia Czaicka
Członek Zarządu: Grzegorz Świątek
Członek Zarządu: Piotr Stopa s.Krzysztofa

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący: Jan Czaicki
Sekretarz: Kamila Załuska
Członek: Marcin Jabłoński
Członek: Jan Glanowski
Członek: Paweł Janicki