Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy:

 

Prezes: Mieczysław Stopa
V-ce Prezes Naczelnik: Paweł Czaicki
V-ce Prezes: Tomasz Świątek
Z-ca Naczelnika: Marek Glanowski
Skarbnik: Jadwiga Studnicka
Sekretarz: Piotr Czaicki
Członek Zarządu: Emilia Czaicka
Członek Zarządu: Grzegorz Świątek
Członek Zarządu: Piotr Stopa s.Krzysztofa