Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 13 marca 2021 r. o godz. 16.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy na którym ustępujący zarząd podsumował swoją pięcioletnią kadencję. Na zebranie z uwagi na obostrzenia nie zostali zaproszeni przedstawiciele PSP oraz władz samorządowych.
Przewodniczącym tegorocznego zebrania został wybrany jednogłośnie dh Tomasz Świątek.
Zgodnie z planem dh Prezes przedstawił pracę ustępującego zarządu. Zaznaczył, że miniony rok 2020 nie należał do łatwych z uwagi na panująca pandemię Sars-Cov-2.
Sprawozdanie finansowe i plany finansowe na rok bieżący przedstawiła skarbnik dh Jadwiga Studnicka.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jak co roku przedstawił  dh Grzegorz Świątek.
W trakcie zebrania medalami Za Zasługi dla Pożarnicwa zostali odznaczeni:
– Brązowym dh Marek Glanowski
– Srebrnym dh Jadwiga Studnicka
– Złotym dh Andrzej Kłobuch i dh Eugeniusz Rychel.

Działając na podstawie statutu Ochotniczej Straży Pożarnej Walne Zebranie sprawozdawczo-
wyborcze dokonało wyboru nowego zarządu w składzie:

Prezes: Mieczysław Stopa
V-ce Prezes Naczelnik: Paweł Czaicki
V-ce Prezes: Tomasz Świątek
Z-ca Naczelnika: Marek Glanowski
Skarbnik: Jadwiga Studnicka
Sekretarz: Krzysztof Opyrchał
Członek Zarządu: Emilia Czaicka
Członek Zarządu: Grzegorz Świątek
Członek Zarządu: Piotr Stopa s.Krzysztofa

Komisji Rewizyjnej w skladzie:
Przewodniczący: Jan Czaicki
Sekretarz: Kamila Załuska
Członek: Marcin Jabłoński
Członek: Jan Glanowski
Członek: Paweł Janicki