Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 5 marca 2016r. o godz. 16.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy. Uroczystego otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Mieczysław Stopa, który przywitał wszystkich przybyłych gości. Byli wśród nich między innymi: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Marian Sołtysiewicz, Komendant Gminny ZOSP RP Andrzej Strzeżoń, D-ca JRG PSP w Wadowicach bryg. inż. Jerzy Leśniakiewicz, Członek Rady Powiatu Pani Bożena Flasz, Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach Pani Beata Mamcarczyk, Radny wsi Klecza Pan Paweł Stopa, Prezes Kółka Rolniczego w Kleczy Pan Bronisław Oleksy, Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Kleczy Pani Genowefa Chrapla, Sołtys wsi Klecza Dolna Pan Ireneusz Chrapla oraz sponsorzy i sympatycy straży w Kleczy.
Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie został wybrany dh Tomasz Świątek, natomiast na protokolanta wybrany został dh Jan Czaicki.
Następnie Prezes OSP Klecza przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za 2015 rok. Jednostka w Kleczy jest jedną z lepiej wyposażonych w gminie, od 1995 roku funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
Jednostka w Kleczy zrzesza w swoich szeregach: 95 członków czynnych w tym 13 kobiet, 36 członków orkiestry dętej, 17 członków honorowych oraz 29 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Członkowie orkiestry dętej uczestniczyli w 48 szkoleniach – próbach prowadzonych w Remizie Strażackiej OSP w Kleczy.
Instruktorem i Kapelmistrzem Orkiestry Dętej jest druh Jarosław Mitoraj. Zastępcą kapelmistrza – druh Tomasz Świątek.
Orkiestra w 2015r. wystąpiła publicznie 18 razy w tym 9 razy na terenie Kleczy oraz 9 razy poza terenem naszej miejscowości.
Orkiestra brała udział we wszystkich ważnych uroczystościach Państwowych, Kościelnych oraz imprezach organizowanych dla mieszkańców.

Kilka ważniejszych występów orkiestry dętej w roku sprawozdawczym:

– 4 stycznia 2015 – Koncert noworoczny w Kościele parafialnym w Kleczy
– Obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja oraz , Koncert dla mieszkańców gminy Wadowice, ,
– Koncert na Wadowickim rynku z okazji rocznicy urodzin Jana Pawła II – 18 maj 2015r.,
– obsługa muzyczna spotkania Szkół z całego kraju im. Jana Pawła II w Wadowicach 11 lipca 2015 – oprawa muzyczna
XXIV Pielgrzymkmi Rodzin Radia Maryja na Jasnej Górze w Częstochowie – nasza orkiestra wspólnie z orkiestrą dętą
z Mykanowa uświetniła uroczystą mszę świętą na murach Klasztoru na Jasnej Górze a następnie wykonała koncert
dla pielgrzymów
– lipiec – koncert oraz występ grupy tanecznej w skansenie w Wygiełzowie
– 15-08-2018r. – udział w uroczystości Zaśnięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej
– koncert Orkiestry Dętej na Krakowskim Rynku – promocja Wadowic z okazji święta – Cepeliada
– oprawa muzyczna otwarcia Firmy Łysoń w Kleczy – msza polowa oraz koncert dla właścicieli firmy oraz zaproszonych gości
– oprawa muzyczna Dnia Niepodległości 11 listopada w Wadowicach
– 6 grudzień 2015r – Koncert plenerowy – mikołajkowy na Wadowickim Rynku,
– Koncerty świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia
W okresie sprawozdawczym jednostka wyjeżdżała do działań 52 razy, z czego 19 wyjazdów było do gaszenia pożarów, 25 wyjazdów było związanych z miejscowymi zagrożeniami, 4 zabezpieczenia rejonu, 3 wyjazdy na ćwiczenia oraz 1 fałszywy alarm. W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:
Glanowski Marek – 30, Stopa Piotr syn Krzysztofa – 30, Janicki Paweł -19, Czaicki Paweł -15, Czaicki Adrian – 15, Jabłoński Marcin -11, Wasiuta Mariusz – 8 , Opyrchał Mateusz – 7, Małecki Adrian – 6, Kleszcz Mateusz – 5, Glanowski Piotr – 5, Stopa Piotr s.Mieczysława – 4, Czaicki Piotr – 3, Kowalczyk Kamil – 2 razy.
Do trudniejszych zdarzeń należy zaliczyć pożar silosu na trociny w Tomicach gdzie akcja gaszenia trwała kilkanaście godzin a utrudniało ją duże zadymienie oraz niska temperatura powietrza.
Ponadto Druhowie z naszej jednostki jako jedyni reprezentowali powiat na VII Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników w kopalni soli w Wieliczce w składzie; Piotr Stopa, Paweł Janicki, oraz Marek Glanowski. Strażacy z OSP Klecza zajęli 30 miejsce na 64 drużyny OSP i 62 miejsce na wszystkie 92 drużyny biorące udział w zawodach.
W sprawozdaniu zostały również przedstawione informacje na temat odbytych szkoleń, zakupionego sprzętu, umundurowania oraz udziału w wielu wydarzeniach. Następnie sprawozdanie finansowe za 2015 rok przedstawił Skarbnik OSP dh Jadwiga Studnicka. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok przedstawił jej Sekretarz, dh Grzegorz Świątek. Zebrani druhowie jednogłośnie przyjęli plan działalności i plan finansowy na rok bieżący.
Po wygłoszeniu wszystkich sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu, które zostało przyznane jednogłośnie.
Następnie przeprowadzone zostały wybory jawne w trakcie których został wybrany nowy Zarząd OSP na lata 2016 – 2021 w składzie:
Prezes: Mieczysław Stopa
V-ce Prezes Naczelnik: Paweł Czaicki
V-ce Prezes: Tomasz Świątek
Z-ca Naczelnika: Marek Glanowski
Skarbnik: Jadwiga Studnicka
Sekretarz: Krzysztof Opyrchał
Członek Zarządu: Jan Glanowski
Członek Zarządu: Piotr Czaicki
Członek Zarządu: Piotr Stopa s.Krzysztofa

 

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący: Jan Czaicki
Sekretarz: Grzegorz Świątek
Członek: Tadeusz Stopa
Członek: Jan Drabczyk
Członek: Marcin Jabłoński

Goście zaproszeni w trakcie swych wystąpień bardzo wysoko ocenili działalność jednostki oraz jej profesjonalizm i zaangażowanie w trwające prace przy rozbudowie domu strażaka w Kleczy.
Zarząd OSP nie zapomniał też o zbliżającym się święcie Dnia Kobiet wręczając wszystkim Paniom symboliczną różę. Po wysłuchaniu kilku utworów z repertuaru orkiestry dętej OSP w Kleczy wszyscy uczestnicy zebrania zostali zaproszeni na tradycyjny poczęstunek.

 

Foto z zebrania